Nyhetsbrev

"Fanny Hensel och Clara Schumann"

- bland mina konserter i höst !

Intresset för mina program jag framfört i höst om Fanny Hensel och Clara Schumann har varit stort.

De flesta av min publik har aldrig hört musiken tidigare och blivit glatt överraskade, och många har sagt att det varit mycket intressant att få en inblick i kvinnornas situation. Clara och Fanny är på sätt och vis motpoler, eftersom Clara var en av 1800-talets mest firade pianister medan Fanny, som borgerlig överklassflicka, blev förbjuden att verka offentligt. Hennes forum blev i stället de s.k. Söndagskonserterna i det egna hemmet. Men på en nog så hög nivå!

Jag har också andra program som visas i min broschyr, "Solveigs program"

Jag är öppen för olika förslag enligt önskemål och i samråd med arrangören.

Kostnader: Enligt överenskommelse. Jag har F-skatt!

KONTAKT:

070-593 63 27

solveig.wikman@swipnet.se

www.solveigwikman.se

Fanny Hensel CD "FANNY HENSEL"   (1805 - 1847), 

Zwölf Clavierstücke  och Vier römische Klavierstücke

Pianisten Solveig Wikman, tidigare vid Scenkonst Sörmland och oerhört flitigt verksam som klaverartist, har denna höst, (2015), kommit med en skiva med 16 pianostycken av Fanny Hensel, mer känd som syster till Felix Mendelssohn. Det är en romantikens höga visa denna musik, skriven av en briljant begåvad dam, en musik som tar plats vid sidan av Chopin, Schumann och Liszt. Det är kortare karaktärsstycken av virtuost slag, gärna med motiv från italienska nejder. Melodiken är förödande vacker och avslöjar en av 1800-talets största kvinnliga tonsättare. Solveig Wikman utför ett veritabelt herkulesarbete i sin besittning som fullödig pianist, och man imponeras som lyssnare av det wikmanska temperamentet, virtuositeten och urkraften. Solveig Wikman står också för ett fullmatat texthäfte för den vetgirige. Musiken är inspelad på en stor Bechsteinflygel, och detta är en skiva för alla vänner av stor romantisk pianomusik.             (Dag Lundin, Eskilstuna-Kuriren)

Das Jahr CD "DAS JAHR" - Fanny Mendelssohn-Hensel (1805 - 1847).    I december 1841 fullbordades pianosamlingen "Das Jahr".   

Till systern Rebecka skrev Fanny:

"Jag har komponerat en hel del under den senaste tiden och jag har gett mina pianostycken namn efter mina älsklingsplatser. Dels därför att jag faktiskt kom på dem på dessa ställen, dels därför att jag mindes våra trevliga utflykter när jag skrev dem. De kommer i framtiden att vara ett underbart minne, ett slags andra dagbok".

I autografen tog hon bort varje anspelning på sina favoritställen, och dessa Italien-inspirerade pianostycken fick istället månadernas namn. Men om man jämför de olika styckena med motsvarande månad i Italien, så finns ofta likheter. Den stämning och karaktär man tycker sig höra i musiken överensstämmer ganska väl med det hon har skrivit i sina brev och dagböcker.

Det var en originell idé att skildra året på det här sättet och förmodligen första gången i pianolitteraturen. Efter Fannys plötsliga död efter ett slaganfall den 14 maj 1847 föll dessa stycken i glömska. De återupptäcktes mer än 100 år senare och trycktes först 1989 på Furore Edition.