På gång

 

 

 

2017-11-20

"Fanny Mendelssohn Hensel och Clara Schumann - i skuggan av berömda män".

Solveig Wikman berättar och framför ett urval av deras pianostycken.

Plats: S:t Tomaskyrkans samlingssal

Tid: Måndagen den 20 november 2017, kl. 13.00

VÄLKOMNA!

2017-01-04

Mina program om:

"Clara Schumann och Fanny Hensel - två kvinnliga tonsättare"

gav många engagemang under hösten 2016.

Jag tar gärna emot förfrågningar om dessa och liknande program, som visas i mitt programhäfte, "Solveigs Program",

 http://www.solveigwikman.se/Konserutbud%20sid%201.html

och mitt nyhetsbrev: http://www.solveigwikman.se/Nyhetsbrev.html

Kontakta mig gärna på: solveig.wikman@swipnet.se

VÄLKOMNA!